Top Menu

Stichting Kindvriendelijk Goor

Over ons

...mogen wij ons even voorstellen.
Wij zijn de Stichting Kindvriendelijk Goor en organiseren met veel succes sinds 1992 jaarlijks diverse activiteiten voor de Goorse jeugd in de leeftijd van 5- t/m. 12 jaar. En in 2005 zijn wij ook begonnen met het organiseren van activiteiten voor de wat oudere jeugd.

Onze doelstelling is de jeugd van de straat te houden en ze door samen spelen in onze activiteiten een brede sociale vaardigheid aan te bieden, voor nu en later. Onafhankelijk van geloof, sociale klasse en school.

De Stichting wordt gesteund door ongeveer 180 enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd van 14- tot 80 jaar. In de zgn. moeilijke leeftijd tussen 14- en 20 jaar zijn bijna 70 enthousiast vrijwilliger bij onze stichting. Voor deze groep jongeren zorgen wij tevens voor opvang en begeleiding. Zij krijgen van ons de kans zich te ontplooien door samen te werken/spelen, op een prettige manier met leeftijdgenoten om te gaan en op een geweldige manier te genieten van hun jeugd. Door samen met enkele oudere vrijwilligers de leiding te krijgen van een groep kinderen, leren wij ze een verantwoordelijkheids gevoel te krijgen. Het succes hiervan is nu te merken, want bijna alle jeugdige vrijwilligers die de afgelopen jaren hebben meegeholpen zijn nu geweldige vrijwilligers geworden. Mede hierdoor is het vandalisme onder de jeugd de afgelopen jaren in Goor sterk verminderd. De jeugd wil echt wel, maar je moet ze de kans geven.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Mail naar info@kindvriendelijkgoor.nl

Copyright © 2011-2015 Stichting Kindvriendelijk Goor