Top Menu

Stichting Kindvriendelijk Goor
Foekepotten

Het foekepotten is de oudste traditie van de Hof van Twente (en misschien ook wel de smerigste).

Palmpasen

Onder de vrolijke klanken van muziekvereniging Apollo trekt op Palmzondag de kleurrijke stoet kinderen door de straten van Goor

Koningsdag

Koningsdag komt er weer aan. En wel op 27 april!. We weten nog niet zeker of het i.v.m. corona wel door kan en mag gaan........ maar we houden je op de hoogte Stichting Kindvriendelijk

Kinderkamp

Elk jaar eindigt de zomer-vakantie met het kinderkamp: 4 dagen lang hutten bouwen, spelletjes en plezier

Over ons

...mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn de Stichting Kindvriendelijk Goor en organiseren met veel succes sinds 1992 jaarlijks diverse activiteiten voor de Goorse jeugd in de leeftijd van

algemene gegevens:

De Stichting Kindvriendelijk Goor staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 41030921
Ons RSIN nr. is 800922050

het bestuur bestaat uit: Ellen Reef --- voorzitter - 2e secretaris
Edu Hoek --- secretaris - penningmeester
Mariska Hesselink --- lid
Rene Tuitert --- lid

De Stichting Kindvriendelijk Goor werkt voornamelijk met vrijwilligers en werkt samen met de speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor of te wel kinderboerderij het Kukelnest.
Gegevens zijn te vinden op hun website: www.hetkukelnest.nl

De bestuursleden en vrijwillige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed

Onze missie:
Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van activiteiten voor de jeugd
Zoals: het organiseren van Palmpasen met een optocht, Koningsdag met spelen in het centrum van Goor, Kinderkamp/houtdorp een vakantieweek in de laatste week van de zomervakantie

We hebben geen winstoogmerk:
We werven voor alle projecten gelden via subsidie, fondsen en giften.
Alle gelden komen ten goede aan de activiteiten van de Stichting Kindvriendelijk Goor
Het vermogen van de Stichting Kindvriendelijk Goor is beperkt en houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

Administratie:
De Stichting Kindvriendelijk Goor voldoet aan haar administratieverplichtingen.
De Stichting Kindvriendelijk Goor zal al haar gegevens publiceren via haar website en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.

Copyright © 2011-2015 Stichting Kindvriendelijk Goor